landschapsbeheer

zijn allerlei -seizoens- activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven, te herstellen en/of te verbeteren.

goed landschapsbeheer start de planning vanuit visie op kringloop.

In het beheer zijn landschap- en natuur- niet strikt te scheiden.  De gemeenschappelijke doelen zijn behoud en/of ontwikkeling.  De accenten kunnen verschillen. 

Bij landschapsbeheer  gaat het om vormen van menselijk ingrijpen, bij natuurbeheer om  balans in flora- en fauna-

Landschapsbeheer  zoekwoorden : landschapsplanning, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, landschapsbescherming .  Het doel van landschapsbeheer is het behouden, herorganiseren en nieuw ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit.

Daarbij kan het gaan om flora en vegetatie, fauna, landschapselementen zoals heggen, poelen, grafheuvels of een bijzonder verkavelingspatroon. Het kan er ook om gaan bepaalde landschapsstypen of habitats (organisme) te behouden, zoals heidelandschappen, rietlandschappen en boomgaarden.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb